News

בניה ירוקה באוסטרליה- דוגמאות

Share |

תחום הבניה הירוקה באוסטרליה הינו בעל פוטנציאל רב עבור חברות ישראליות המציעות טכנולוגיות ופתרונות ירוקים. בעקבות ארוע שקיימה הנספחות המסחרית בסידני בשיתוף עם ארגון גרין בילידינג האוסטרלי  Green Building Council of Australia נחשפו טכנולוגיות ירוקות ישראליות לצד ההזדמנויות בתחום הבניה הירוקה באוסטרליה ושיתופי הפעולה האפשריים. כחלק מפעילות זו אנו מביאים בפניכם סקירה של דוגמאות Case Study לפרוייקטי בניה ירוקה באוסטרליה על מנת לחשוף את כיווני השוק ומגוון הפתרונות הטכנולוגים והחדשנים שבשימוש.
הפרויקטים הנסקרים מקיפים הן תחומים שונים של בניה: מבני משרדים, תעשיה מגורים וחינוך והן את מגוון תחומי הטכנולוגיה החל מחסכון במים, יעילות אנרגטית, צמצום פליטות גזי חממה, טיפול בפסולת וכלה בשימוש בחומרים ממוחזרים, ובהתאם לתקנים הסביבתיים האוסטרלים.

דוגמאות לפרויקטי בניה ירוקה באוסטרליה:

Case Study-Bond University

Case Study-Collins St

Case Study-GreenHouse

Case Study-Lot 12

Case Study- Orion

Case Study-The Gauge

Case Study-The Summer

Case Study-Wangaratta